Hydriomena furcata Vattrad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket variabel. I regel grön ton, men kan också ha en röd ton. Typiskt är att att de svarta tvärlinjerna börjar som breda fläckar vid framkanten och att framvingarna nästan alltid har riklig mörk vattring.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Corylus, Salix caprea, Vaccinium myrtillus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Hydriomena impluviata
Gaffeltaggad fältmätare
Hydriomena ruberata
Rödtonad fältmätare