Hippotion celerio Silverbandssvärmare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig. Mycket sällsynt migrant. Framvingarna bruna och smala med distinkt beige band med vit kant från bakkanten till framhörnet. Bakvingar rosa, speciellt i den inre delen, och ytter delen uppdelad i rosa fält av svarta vingribbor. Kroppen lång och slank.
©
♀+♂
Vingbredd: 64-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus, Epilobium, Galium verum, Impatiens, Linaria vulgaris, Lonicera, Rumex