Kännetecken: Grå till brunsvarta framvingar med mörkt fält mellan diffus ljus njurfläck och oval som också har mörk skuggning längs innerkanten. Svart vågigt tvärstreck långt ut på vingen och svart tvärstreck längs vingbasen.

Hillia
iris

Nordligt videfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 30-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix