Heterothera serraria Tajgafältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Karakteristiskt tecknad i vitt och brunsvart på runda framvingar. Mörka centrala tvärbandet brutet i stor fläck vid framkanten med ljust centrum med stor diskpunkt och 3 fläckar i bakre halvan. Kraftig vit våglinje i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies