Hellinsia tephradactyla Treprickigt gullrisfjädermott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen delar sig strax utanför mitten. Grå vinge med svarta fjäll i otydliga rader. Två svarta punkter vid basen av delningen och även punkter vid kanten ute på vingen. Svarta streck på bakkroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bellis perennis, Solidago virgaurea

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Hellinsia osteodactyla
Gult gullrisfjädermott
Hellinsia distincta
Malörtsfjädermott
Hellinsia didactylites
Fibbleblomsfjädermott
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Hellinsia inulae
Luddkrisslefjädermott
Emmelina monodactyla
Åkervindefjädermott