Heliothis viriplaca Kardväddsknölfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med mörkbrunt tvärband som löper genom diffus njurfläck. Inre begränsningen av tvärbandet i stort sett vinkelrätt mot bakkanten och möts vid bakkanten av mer diffust mörkt yttre tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Apiaceae, Artemisia, Centaurea jacea, Crepis, Ononis, Rumex, Silene, Trifolium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Heliothis adaucta
Stäppknölfly