Helcystogramma rufescens Slåtterpalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ljusa stråk längs ribborna, Ibland 2 diffusa svarta pickar 1/3 och 2/3 ut. Långa palper med segment 2 tjockt gulbrunt, segment 3 bakåtriktat, ljust och smalt. Antennerna svagt ringade.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, Phalaris arundinacea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Helcystogramma lineolellum
Bergrörspalpmal
Helcystogramma lutatellum
Kvickrotspalpmal
Limnaecia phragmitella
Kaveldunsfransmal