Hedya pruniana Stenfruktsvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingarna svartbruna med blågrå tvärband. Yttre 1/3 ljus. Rund svart fläck mitt på gränsen mellan mörkt och ljust och ett par små svarta fläckar precis utanför.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana, Crataegus, Malus, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus, Rosa, Sorbus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare