Hedya ochroleucana Rosenbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen bruna med svart,blågrå och gulvit teckning. Yttre 1/3 ljust gulvit. Rund svart fläck mitt på gränsen mellan det ljusa och det mörka och ett par små grupper med svarta fjäll utanför denna.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Rosa

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare