Hedya nubiferana Apelknoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingarna gulbruna med svart och blågrå teckning. Yttre 1/3 vit med grågul ton med tre diffusa grå molnfläckar. En eller två korta svarta längsgående streck i det vita precis utanför gränsen till det mörka.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Crataegus, Malus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rosa, Salix, Sorbus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare