Hedya dimidiana Häggbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig med grå- och brunmelerade framvingar med karakteristisk vit halvcirkel vid framkanten i yttre delen av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Prunus avium, Prunus cerasus, Sorbus