Kännetecken: Brungrå framvingar med tvärgående mörkbruna strimmor, speciellt i yttre delen där det också finns violett glans. En mörkbrun fläck 1/2 ut i bakre halvan och en 2/3 ut centralt. Huvudet har bruna hårlika fjäll, Kvarnar och spannmålsmagasin.

Haplotinea
ditella

Kvarnmal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla