Hadena capsincola Mindre vitblärefly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med tydlig oval och njurfläck med gulvit kant. Mörk nagelformad fläck bakom ovalen. Tydlig gulvit våglinje med grunt W mitt i.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dianthus barbatus, Saponaria, Silene dioica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Hadena bicruris
Större vitblärefly
Sideridis rivularis
Violettrött nejlikfly
Hadena perplexa
Gulbrunt nejlikfly