Kännetecken: Bruna framvingar med tydlig oval och njurfläck med gulvit kant. Mörk nagelformad fläck bakom ovalen. Tydlig gulvit våglinje med grunt W mitt i.

Hadena
bicruris

Större vitblärefly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caryophyllaceae, Dianthus barbatus, Lychnis, Saponaria officinalis, Silene dioica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly
Sideridis rivularis
Violettrött nejlikfly
Hadena perplexa
Gulbrunt nejlikfly