Gynnidomorpha permixtana Rödbrokig blomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljust rödtonade framvingar med brunt tvärband knappt halvvägs ut med svart fläck i utkanten och utvidgning mot bakhörnet. Ytterligare brun teckning både i yttre och inre delen av vingen. Grå skuggning längs inre delen av framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alisma plantago, Butomus umbellatus, Pedicularis, Solidago virgaurea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Gynnidomorpha minimana
Kärrspireblomvecklare
Gynnidomorpha alismana
Svaltingblomvecklare