Gynnidomorpha alismana Svaltingblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gulvita framvingar med mörkbrunt tvärband, ofta med svarta fjäll, knappt halvvägs ut från bakkanten som viker av inåt innan framkanten. Mörkbrunt tvärband från framkanten halvvägs ut mot bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alisma plantago

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Phalonidia manniana
Mynteblomvecklare
Phalonidia udana
Topplösablomvecklare
Gynnidomorpha minimana
Kärrspireblomvecklare
Gynnidomorpha permixtana
Rödbrokig blomvecklare