Gortyna flavago Kardborrfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Karakteristisk med gråbruna framvingar med ett brett gyllengult mellanfält. Stor oval och njurfläck och bakom ovalen finns nagelformad fläck. Gyllengul fläck vid framhörnet som är del av i övrigt diffust tvärband.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Carduus, Cirsium, Digitalis, Eupatorium, Petasites, Rumex, Scrophularia, Valeriana

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Tiliacea aurago
Mörkbandat gulvingsfly