Gonepteryx rhamni Citronfjäril

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Omisskännelig och välkänd. Hanen har citrongula vingar och honan grönvita med orange diskfläck på alla vingarna. Framvingarna har utdraget vinghörn och konkav ytterkant och bakvingen utdragen i en spets.
©
♀+♂
Vingbredd: 48-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus