Gelechia sabinellus Längsstreckad enbuskstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingen brungrå med ett antal smala längsgående svarta streck längs hela vingen varav det största delas av 2 vita fläckar. Huvudet ljusgrått med bruna toppar. Segment 2 av palperna ljusgrått triangulärt buskigt med svart underdel.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juniperus communis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Gelechia senticetella
Sydlig enstäppmal
Gelechia sororculella
Ringfläckad videstävmal
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal
Anarsia innoxiella
Lönnpalpmal