Gelechia sororculella Ringfläckad videstävmal

Alla foton
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med vit och svart pudring. Brett längsgående svart streck i inre delen med en vit fläck med svart centrum som ofta är utdragen i en spets. Framför och bakom dessa finns 2 smalare svarta och lite vita streck.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Gelechia muscosella
Snedstreckad videstävmal
Gelechia cuneatella
Kilfläckstecknad videstävmal
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal
Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Anacampsis blattariella
Björksobermal