Furcula bifida Gråvit gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre begränsning. Yttre begränsningen svängd eller vinklad med kraftigare svart markering i främre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Furcula furcula
Grå gaffelsvans
Furcula bicuspis
Snövit gaffelsvans