Exaeretia praeustella Alvarplattmal

Alla foton
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ett mörkt violett-tonat stråk drygt halvvägs ut. Svart fält vid vingbasen. Svarta prickar 1/3 ut och en svart och vit fläck 2/3 ut. Palpsegment 2 mörkt, kraftigt och uppåtböjt, segment 3 smalt och ljust.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Artemisia laciniata

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Agonopterix quadripunctata
Fyrpunktsplattmal