Evergestis aenealis Bergsenapsmott

Alla foton
Kännetecken: Enfärgade gulbruna eller gråbruna framvingar med kontrasterande gulorange huvud och mellankropp.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla