Evergestis pallidata Sommargyllensmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgula glansiga framvingar med brun pudring. Mörkbrun tvärlinje strax innanför mitten som bildar en ring i främre halvan och ytterligare mörkbrun tvärlinje 2/3 ut. Mörkbrun skuggning längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Barbarea vulgaris, Berberis vulgaris, Brassica, Cardamine, Erysimum

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Udea lutealis
Blekgult ängsmott