Kännetecken: Gråbruna framvingar med stor halvcirkelformad svart fläck från framkanten som täcker stora delar av inre halvan. Yttre halvan ljusare med tunna och distinkta mörkbruna vågiga tvärband.

Euzophera
fuliginosella

Björkrörmott

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Rhodophaea formosa
Almmolnmott
Euzophera pinguis
Askbarkmott