Euxoa ochrogaster Ryskt jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Ofta ljusa halmfärgade framvingar med mörkare stråk genom oval och njurfläck som har ljus kant med mörkare centrum. Även mörka vingar förekommer. Migrant. Tre observationer från 1800-talet, en från 2011.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago