Kännetecken: Variabel. Framvingarna i regel ganska enfärgat gråbruna. Relativt smal njurfläck. Centrala vingribban ofta ljus.

Euxoa
eruta

Dunkelt jordfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 29-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Euxoa nigrofusca
Kryptiskt jordfly
Euxoa tritici
Vetejordfly
Euxoa cursoria
Sandfältsjordfly