Eupoecilia ambiguella Brakvedsblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna gulvita med brungula fläckar. Mörkgrått tvärband med rostbruna inslag knappt halvvägs ut som är bredast vid framkanten och smalast vid bakkanten. Liten svart prick vid bakkanten nära hörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Frangula alnus, Hedera helix, Ligustrum vulgare, Lonicera, Rhamnus, Syringa

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eupoecilia angustana
Ljungblomvecklare