Eupithecia fennoscandica Nejlikmalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med flera hackiga vita tvärlinjer. På sin höjd svag diskpunkt. Även bakvingarna gråbruna med vita tvärlinjer. Sällsynt i fjällbjörkskog i Torne lpm.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eupithecia plumbeolata
Kovallmalmätare