Eupithecia sinuosaria Brunbandad malmätare

Alla foton
Kännetecken: Omisskännelig. Centralt brunt band med bred svart bård vid framkanten och som smalnar av mot bakkanten. Innanför detta ett mörkt tvärband i bakre delen som fortsätter över kroppen. I regel mörka fläckar ut mot framhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium album