Eupithecia selinata Kirskålsmalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda framvingar med ganska stor diskfläck. Karakteristiskt ljust rundat tvärband mellan diskpunkt och ytterkant. Mörka fläckar längs framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Apiaceae, Peucedanum palustre

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Eupithecia actaeata
Paddbärsmalmätare
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare