Eupithecia orphnata Alvarmalmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar med liten men distinkt diskpunkt. Ett flertal tvärlinjer men inga speciellt tydliga kännetecken.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Hypericum perforatum, Lysimachia, Polygonum, Solidago virgaurea, Tanacetum vulgare

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Eupithecia subfuscata
Hallonmalmätare
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Eupithecia millefoliata
Backmalmätare
Eupithecia satyrata
Tistelmalmätare
Eupithecia pimpinellata
Backanismalmätare