Eupithecia ochridata Gråblek malmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Långsmala framvingar med tydlig avlång diskpunkt. Yttre tvärlinjen med dubbelkrök och den andra mycket skarp. Vit linje i ytterfältet som vidgas till fläck vid bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Crataegus, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Rosa canina

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Eupithecia innotata
Malörtsmalmätare
Eupithecia gelidata
Skvattrammalmätare
Eupithecia nanata
Ljungmalmätare
Eupithecia pusillata
Streckad enmalmätare