Euphyia unangulata Vinklad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörka tvärbandet i regel helt mörkt och dess yttre begränsning har en enda skarp spets. Utanför det mörka tvärbandet är ett iögonenfallande brett vitt tvärband. Ljust stråk mot framhörnet och mitt i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Stellaria

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Spargania luctuata
Mjölkefältmätare
Euphyia biangulata
Tvåspetsad fältmätare