Eulithis prunata Vitbrokig parkmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brett brunt mittfält med kraftigt vågig yttre begränsning med smal vit bård. Svarta pilmärken med vit kant i ytterfältet. Ljusa fältet innanför mittfältet vinklat i främre halvan. Mycket lite variation.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Lampropteryx suffumata
Vågbandad fältmätare
Lampropteryx otregiata
Skogskärrsfältmätare
Ecliptopera silaceata
Gråryggig fältmätare
Ecliptopera capitata
Gulryggig fältmätare