Eulamprotes plumbella Blydystermal

Alla foton
Kännetecken: Blygrå framvingar. Ibland ett diffust ljusare tvärband 2/3 ut. Lite ljusa fjäll runt ytterkanten. Palperna långa och relativt smala.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Monochroa inflexella
Kalkhällsdystermal
Monochroa tenebrella
Vitsprötad dystermal
Monochroa lutulentella
Älggräsdystermal
Monochroa hornigi
Pilörtsdystermal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal