Eugraphe sigma Rödkantat jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda mörkbruna framvingar med röd ton och med kraftigt böjd framkant. Framträdande ljust stråk längs framkanten. Två ljusa hackiga tvärlinjer med mörka kanter. Oval och njurfläck markerade med svarta kanter.
©
♀+♂
Vingbredd: 37-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Clematis, Cornus, Salix, Vaccinium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Spaelotis ravida
Större åsjordfly