Kännetecken: Gråbruna framvingar med varierande mängd rödbruna fjäll och ett smalt ljust stråk längs bakkanten. Smal ljus fläck nära bakhörnet med 0-2 svarta längsgående streck. Korta vita hakar längs framkanten i yttre delen av vingen.

Eucosma
scorzonerana

Svinrotsvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scorzonera

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eucosma obumbratana
Fettistelfrövecklare