Eucosma cana Tistelfrövecklare

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med ljus teckning i form av brett streck i inre och främre delen, streck från framkanten i ytterdelen, fläck mitt på bakkanten och nära bakhörnet. Den sista med svarta streck. Mörk teckning i bakre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carduus, Centaurea nigra, Cirsium vulgare

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Eucosma hohenwartiana
Rödklintsfrövecklare
Eucosma fulvana
Väddklintsfrövecklare
Eucosma balatonana
Bitterfibblefrövecklare