Kännetecken: Gulbruna framvingar med mörk pudring i ytterfältet utanför två parallella gula tvärband. Karakteristiska svarta och metalliska fläckar längs ytterkanten i bakre halvan. Migrant. Finns liknande arter som kunde ta sig till Sverige.

Euchromius
ocellea

Immigrantgräsmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: