Eteobalea anonymella Fläcksilvermal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med metalliska fläckar. 3 stycken vid framkanten (1/2,1/2,3/4 ut), 2 vid bakkanten (inre mot 2:a vid framkanten) samt små i bakre delen av yttre delen. Gulvitt huvud. Antennerna har 5 vita ringar långt ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Eteobalea tririvella
Strecksilvermal