Eriopsela quadrana Röllikarullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgrå framvingar med tvärgående mörkbrun vattring. Brunorange tvärband 1/3 och 2/3 ut från bakkanten som är vinklade inåt mot framkanten. Två tunna tvärband i samma nyans i ytterdelen som delas mot framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solidago virgaurea, Succisa pratensis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Rhopobota stagnana
Väddhakvecklare
Lobesia littoralis
Triftskottvecklare