Erebia embla Gulringad gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med gulringade ögonfläckar. 4 på framvingen, 2 översta har vit kärna och flyter ihop, och 4-5 små på bakvingen. Framvingens undersida lik men färre fläckar, bakvingen grå med mörkare inre del och vit fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Erebia disa
Disas gräsfjäril
Erebia ligea
Skogsgräsfjäril
Erebia pandrose
Fjällgräsfjäril