Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Inre tvärlinjen rak med skarpa vinklingar. Skarp vinkling av yttre tvärlinjen runt diskfläcken som är tydligt separerad från yttre tvärlinjen. Mellanfältet ganska jämnbrett

Epirrita
autumnata

Fjällhöstmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Larix, Salix

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epirrita dilutata
Töcknig höstmätare
Epirrita christyi
Mellanhöstmätare
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Operophtera fagata
Större frostfjäril