Epirrhoe rivata Jämnbandad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt mittfält som varierar i färg men relativt jämnbrett och yttre begränsningen mjukt svängd med en enda trubbig spets. Tydligt brett vitt band utanför mittfältet med högst antydan till grå linje.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Xanthorhoe montanata
Backfältmätare
Epirrhoe galiata
Bredbandad mårefältmätare
Euphyia unangulata
Vinklad fältmätare
Xanthorhoe biriviata
Springkornsfältmätare
Epirrhoe tristata
Svart mårfältmätare