Epirrhoe galiata Bredbandad mårefältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brett mörkt tvärband, speciellt vid framkanten där det viker av inåt. Framkanten svagt konkav. Ofta gula nyanser i rotfält och ytterfält.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium verum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Epirrhoe rivata
Jämnbandad fältmätare
Xanthorhoe ferrugata
Roströd fältmätare
Xanthorhoe fluctuata
Svartfläcksfältmätare