Epipsilia grisescens Grått jordfly

Alla foton
Kännetecken: Silvergrå framvingar med varierande mängd svart teckning. Två tydliga tunna tvärlinjer; den yttre har korta djupa bågar och böjer av kraftigt inåt nära framkanten. Svagt markerad oval och njurfläck med svart i mellan.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca