Epinotia subsequana Silvergranstoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med diffust ljusare grått vinklat tvärband mitt på vingen som vidgas mot bakkanten. I bakre delen av ytterfältet finns smala längsgående svarta streck på brun botten med breda silvergrå begränsningar.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea abies

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Epinotia pusillana
Silvergransbarrvecklare
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia pygmaeana
Vårgranvecklare
Epinotia nigricana
Silvergransknoppvecklare
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare