Epinotia subocellana Mindre viderullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 1/3 av framvingen vit med svartgrå vattring och rent vitt tvärband mitt på vingen. Ytterdelen har silvergrå streck från framkanten och svarta mestadels längsgående fläckar. Orangebruna fläckar mot vingspetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Ancylis laetana
Aspsikelvecklare
Pammene fasciana
Ekollonsolvecklare