Epinotia mercuriana Prydlig fjällsippevecklare

Alla foton
Kännetecken: Rostbruna framvingar med brett gulbrunt tvärband mitt på vingen med breda silvriga kanter. Liknande brutet gulbrunt tvärband med silvriga kanter i yttre delen av vingen och långsmal silvrig fläck från framkanten nära hörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Dryas octopetala, Vaccinium myrtillus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Epinotia cruciana
Prydlig videvecklare
Epinotia gimmerthaliana
Prydlig odonvecklare